Agenda

Du samedi 06 avril au dimanche 03 novembre 2019

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12:30 à 18:00

Mercredi 23 octobre 2019

de 14:00 à 15:30 et de 15:30 à 17:00

Mercredi 30 octobre 2019

de 14:00 à 15:30 et de 15:30 à 17:00

Mercredi 23 octobre 2019

de 14:00 à 17:00

Samedi 26 octobre 2019

de 14:00 à 17:00

Mercredi 30 octobre 2019

de 14:00 à 17:00

Samedi 02 novembre 2019

de 14:00 à 17:00

Du lundi 07 au samedi 26 octobre 2019

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Samedi 26 octobre 2019

de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Mercredi 23 octobre 2019

à partir de 15:00

Du samedi 19 octobre au dimanche 03 novembre 2019

Tous les jours

Jeudi 24 octobre 2019

de 10:00 à 11:00

Jeudi 24 octobre 2019

à partir de 15:00

Mardi 29 octobre 2019

à partir de 15:00

Jeudi 31 octobre 2019

à partir de 15:00

Vendredi 25 octobre 2019

de 09:30 à 12:00

Vendredi 25 octobre 2019

à partir de 16:00

Vendredi 25 octobre 2019

à partir de 20:00

Samedi 26 octobre 2019

à partir de 21:00

Du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019

Samedi, dimanche

Lundi 28 octobre 2019

de 14:00 à 17:00

Mardi 29 octobre 2019

de 14:00 à 17:00

Mercredi 30 octobre 2019

de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Jeudi 31 octobre 2019

de 14:00 à 16:00 et à partir de 16:00

Mardi 29 octobre 2019

à partir de 14:00

Mardi 29 octobre 2019

à partir de 14:00

Mercredi 30 octobre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 06 novembre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 13 novembre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 20 novembre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 27 novembre 2019

de 10:30 à 12:00