Agenda

Samedi 30 mai 2020

à partir de 20:30

Du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019

Samedi, dimanche

Jeudi 31 octobre 2019

de 18:00 à 19:30

Jeudi 07 novembre 2019

de 18:00 à 19:30

Jeudi 14 novembre 2019

de 18:00 à 19:30

Jeudi 21 novembre 2019

de 18:00 à 19:30

Jeudi 28 novembre 2019

de 18:00 à 19:30

Vendredi 25 octobre 2019

à partir de 16:00

Mercredi 30 octobre 2019

de 14:30 à 15:00, de 15:30 à 16:00 et de 16:30 à 17:00

Samedi 09 novembre 2019

à partir de 20:30

Mercredi 23 octobre 2019

à partir de 15:00

Mercredi 22 avril 2020

à partir de 21:00

Vendredi 03 avril 2020

à partir de 21:00

Samedi 18 avril 2020

à partir de 20:30

Dimanche 10 novembre 2019

à partir de 16:00

Mercredi 30 octobre 2019

à partir de 14:30 et à partir de 16:30

Dimanche 15 décembre 2019

à partir de 15:00

Du jeudi 14 novembre 2019 au mardi 16 juin 2020

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14:00 à 18:00

Lundi 28 octobre 2019

de 14:00 à 17:00

Mardi 29 octobre 2019

de 14:00 à 17:00

Mercredi 30 octobre 2019

de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Jeudi 31 octobre 2019

de 14:00 à 16:00 et à partir de 16:00

Dimanche 10 novembre 2019

de 09:30 à 11:30

Mercredi 20 novembre 2019

à partir de 21:00

Mercredi 27 novembre 2019

à partir de 20:30

Mercredi 30 octobre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 06 novembre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 13 novembre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 20 novembre 2019

de 10:30 à 12:00

Mercredi 27 novembre 2019

de 10:30 à 12:00

Samedi 14 décembre 2019